Wyniki Konkursów Tematycznych Prac I Stopnia
AI 4 Science 2022
Blockchain 4 Science 2022
Cybersecurity 4 Science 2022
Embedded 4 Science 2022
Graphics 4 Science 2022
organizowany pod patronatem
Patroni

we współpracy z
Patroni Patroni
Patroni Patroni PatroniKonkurs

Zwycięska praca

Wyróżnienie pierwszego stopnia

Wyróżnienie drugiego stopnia

Wyróżnienie trzeciego stopnia

Uczelnia

Tytuł Pracy

Autorzy

Promotor

Uczelnia

Tytuł Pracy

Autorzy

Promotor

Uczelnia

Tytuł Pracy

Autorzy

Promotor

Uczelnia

Tytuł Pracy

Autorzy

Promotor

AI 4 Science 2022

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Budowa systemu sztucznej inteligencji do oceny kompozycji zdjęć

inż. Jakub Dębski

inż. Bazyli Polednia

prof. nadzw. dr hab. inż. Paweł Czarnul

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Efficient implementation of a graph neural network

inż. Jakub Grzechociński

dr hab. inż. Paweł Wawrzyński

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Architektura PRADO i jej modyfikacje w zadaniu badanie wydźwięku wypowiedzi

inż. Oskar Bujacz

dr Paweł Rychlikowski

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Microstructural brain measures from diffusion MRI using deep learning

inż. Julia Machnio

dr inż. Tomasz Pieciak

Blockchain 4 Science 2022

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

Prywatny łańcuch bloków jako metoda zwiększenia bezpieczeństwa systemu kontroli dostępu do budynku

inż. PiotrSocha

dr inż. Łukasz Makowski

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Aplikacja blockchain do automatycznej rezerwacji i płatności w portach jachtowych

inż. Waldemar Zieliński

prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

Projekt systemu informatycznego wspomagającego działanie federacji firm spedycyjnych w zakresie śledzenia obiektów z wykorzystaniem rejestru rozproszonego

inż. Aleksander Jabłoński

dr hab. inż. Zbigniew Zieliński

Politechnika Krakowska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

System zarządzania tożsamością oparty o technologię Blockchain

inż. Błażej Zieliński

dr inż. Andrzej Wilczyński

Cybersecurity 4 Science 2022

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Impact of public network vulnerability scanning tools on cybercriminals' attacking behaviour

inż. DanielStefański

prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk

Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Tożsamość cyfrowa w Polsce: ekosystem, stopień wdrożenia i zastosowanie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną

inż. Damian Rybak

dr inż. Wojciech Wodo

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie, Wydział Informatyki

Generyczna metoda steganografii oparta na stosie protokołów TCP/IP z użyciem czasu systemowego operująca na wielu strumieniach TCP jednocześnie

inż. Szymon Pierzchała

dr inż. Radosław Nielek

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Detekcja złośliwych aplikacji na urządzenia mobilne z wykorzystaniem uczenia maszynowego

inż. Rafał Litka

prof. dr hab. inż. Ewa Niewidomska-Szynkiewicz

Embedded 4 Science 2022

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Wbudowany system do segmentacji i detekcji obiektów zrealizowany na platformie Zynq SoC

inż. RobertSynoczek

dr inż. Tomasz Kryjak

Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Opracowanie inteligentnej przetwornicy DC/DC dla robotów mobilnych

inż. Adrianna Rosiak

prof. nadzw. dr hab. inż. Grzegorz Granosik

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

Port of Mimiker Operating System for RISC-V Architecture

inż. Michał Błaszczyk

mgr Krystian Bacławski

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Projekt i realizacja robota przemysłowego sterowanego z wykorzystaniem środowiska ROS

inż. Dominik Lamcha

inż. Dawid Mościcki

dr inż. Mariusz Dąbkowski

Graphics 4 Science 2022

Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Procedural generation of an infinitely large 3D voxel world

inż. Dawid Maksymowski

inż. Artur Michalski

inż. Mateusz Tabor

dr inż. Paweł Kotowski

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Techncznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Interactive Terrain Model for VR Tourism Application

inż. Natalia Kuzan

prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Napieralski

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

System oceny zachowania kierowcy w implementacji mobilnej

inż. Jakub Słowikowski

dr inż. Wiktor Czajewski

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Techncznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Application of deep learning methods for image synthesis

inż. Tomasz Witczak

prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Wojciechowski

Wszystkim laureatom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na galę wręczenia nagród 09.12.2022 w Warszawie podczas uroczystości
50-lecia Polskiej Sekcji IEEE
Koordynatorom oraz Jurorom dziękujemy za ogrom pracy włożony w ocenę prac i również zapraszamy na galę 09.12.2022 w Audytorium Centralnym
Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej